Központi telefonos hibabejelentés: +36 1 225 8388

Új fejlesztes: ÉSZAK-BUDA Városközpont

Beépítési javaslat Budapest, III. kerület Ipartelep utca és Szent István utca közötti fejlesztési területre.
Budapest, 2021. május

Észak Buda Városközpont Tervek

01 - ÉSZAK-BUDA Városközpont

észak-buda városközpont Az Ipartelep utca, Szent István út és a Szentendrére vezető Batthyány út (11-es főút) által határolt háromszög alakú, mintegy 52.000 m2 nagyságú terület jelenleg több telekre oszlik, és ipari övezetként ékelődik Békásmegyer és Csillaghegy lakóövezetei közé. A jelentős napi forgalmat bonyolító 11-es főút a közeli HÉV megállóval együtt kitűnő megközelíthetőséget biztosít.

A 40-50.000 főt meghaladja a helyi lakosok száma, amely a Római-part és Csillaghegy teljes kiépülésével évről-évre növekszik. Egyik városrész sem rendelkezik a lakosságszámnak megfelelő léptékű városközponttal. A terület kedvező adottsága a gyalogos közelségben elérhető Duna-part, amely széles körű rekreációs lehetőséget kínál az ide érkezőknek, itt lakóknak.
Egy átgondolt, színvonalas beruházás megvalósulása a területen erősíti a városrészek közötti kapcsolatot, elősegíti egy a Római-part bővüléseként létrejövő gyalogos és kerékpáros korzó kialakulását a Pünkösdfürdő utca vonalában, amely nemcsak a helyi lakosok élet- színvonalát növeli, de jelentős turisztikai vonzerőt is jelent a későbbiekben.

Észak-Buda Városközpont Részletesen vizsgálva a lehetséges funkciók elhelyezését és azok hatásait, a terület kitűnően alkalmas egy nemzetközi színvonalú egyetemváros elhelyezésére. A jövőben ide érkező magyar és külföldi diákok megjelenése fellendülést hozhat lokális szinten, akárcsak az egyetemi együttműködésben, fejlesztésben érdekelt vállalatok kutatóbázisainak megjelenése. A budai oldalon is elindulhatna egy a Váci úti irodaház promenádhoz hasonló folyamat, amelynek első jelei már most is láthatók (pl. az MVM székház megépülésével).
 


02 - Közlekedés

észak-buda városközpont A terület Budapest belvárosától mintegy 10 km-re északra helyezkedik el a 11-es elsőrendű főút mellett, amelynek a napi forgalma megközelíti 60 ezer autó/nap értéket. Ezzel budapesti viszonylatban az egyik legforgalmasabb főútnak számít, forgalma nagyjából megegyezik az M5, és meghaladja az M6 autópálya napi átlagforgalmát. A főút az észak-budai területekről és Szentendre, Visegrád irányából, valamint az M0 északi összekötőn keresztül Dunakeszi, Fót és Vác irányából is biztosítja a terület gépjárművel történő megközelítését.
A főúttal párhuzamosan halad a szentendrei (H5) HÉV vonal, amely a Batthyány teret köti össze Szentendrével, valamint Pomázzal, azaz az agglomerációs településekkel. A területhez legközelebb eső, gyalogosan is elérhető megálló Békásmegyer, amely mintegy 300 m-re található.
A terület buszokkal feltártnak tekinthető mind az árpád híd (34) és a Margit híd felé (134), illetve Békásmegyer (34,134) és a Dunapart (34) felé is, de erre járnak a 160, 204, 243, 296 buszok is.

Észak-Buda Városközpont A kerékpáros közlekedés is jól feltárt, mivel a Pünkösdfürdő utcán keresztül megközelíthető az EuroVelo 6-os nemzetközi kerékpárút, amely a Duna mentén délre a belvárost, északra pedig Visegrád irányát teszi elérhetővé.

A főút és a HÉV közelség miatt a terület - a dél-budai őrmezőhöz hasonlóan - P+R parkolók elhelyezésére kitűnően alkalmas.
 
 


03 - Környezet

észak-buda városközpont KÖRNYEZETVIZSGÁLAT
A kereskedelem, valamint a helyi munkahelyek, irodák száma a lakóterületekhez képest nagyon alacsony.
A vizsgált terület a magas beépítésű panel lakónegyed és a családi-, társasházas övezetek között található. A terület beépítésekor figyelemmel kell lenni a két terület közötti hatalmas beépítési kontrasztra.
A rekreációs lehetőségek száma a közelben jelenleg minimális, a Római-part jelenti a legnagyobb potenciált.

Észak-Buda Városközpont VÁRHATÓ FEJLESZTÉSEK A TERÜLET KÖZELÉBEN
A 2016-ban készült városfejlesztési stratégiai dokumentum szerint nagyobb városi fejlesztések a területen nincsenek kilátásba helyezve, így a funkció összetételben nem várható jelentősebb változás. A panelépületek közötti zöld területek fokozatos rehabilitációja várható. Emellett a környéken új lakóingatlanok építése nagy számban tapasztalható.

A tanulmányok kiemelt problémaként kezelik a lakótelepi létforma leértékelődését az épületek minőségi romlásával egyidejűleg. A panelépületekkel kapcsolatos energetikai modernizálás ezt a folyamatot le tudták lassítani. Azonban új beruházások indítása a környék tömblakóházainak új esélyt ad a fejlődésre és felértékelődésre.

Észak-Buda Városközpont A nagy múltú Római-part jelenleg rendezetlen, vegyes állapotú. Telekszerkezete szétszabdalt, kisebb lakásfejlesztéseken túl nagyobb beruházás vagy partrendezés eddig nem készült. 2018-ban a teljes partmenti területre vonatkozó környezetvizsgálati tanulmány készült, amely átfogó képet ad a Római-part jelenlegi helyzetéről.

A terület rekreációs és turisztikai célú megújulására elkészült koncepciótervekről, melyek megvalósulása az elkövetkező 5 éves távlatban várható, jelenleg társadalmi egyeztetések zajlanak.
 


04 - Helyszínrajz, koncepció


észak-buda városközpont helyszínrajz
 

05 - Beépítési adatok

észak-buda városközpont A TERÜLET JÖVŐKÉPE, KONCEPCIÓ ISMERTETÉSE
A paradigmaváltáshoz új névre is szükség van, hogy a terület kitörjön az elnevezés adta előítéletek és korlátok közül.
Minden helybeli fejlesztés munkahelyeket teremt és az agglomerációs átközlekedést csökkenti.
A területet egy egységként kezelve észak-Buda Városközpontot, egy új, színvonalas, külföldieket is vonzó egyetemvárost képzeltünk el, amelyben az oktatás mellett kiemelt szerepet kap a kutatás-fejlesztés. Nemzetközi, jól működő egyetemvárosok példájából kiindulva fontosnak tartjuk, hogy mind a diákszállások, mind a sport- és rekreációs lehetőségek helyben is rendelkezésre álljanak. Továbbá kiemelt figyelmet kap a közösségi diákélet, melynek kiszolgálására nagy egybefüggő „lounge”-szerű közösségi térsort alkottunk az oktatás toronyépületei között. Az előadóterek teljes kihasználása érdekében, valamint az említett cégekkel való együttműködés és a nemzetközi szellemi élet jegyében a nagy előadók és a közösségi terek konferenciák, vagy éppen kulturális események megtartására is alkalmasak.
A 11-es főutat övező épületek magasabbak, ezáltal védik a mögöttük levő intimebb területeket, illetve a magas torony, mint a tudás fellegvára jelként magasodna az észak-Buda Városközpontba érkezők számára. A terület belső zónája teljesértékű zöldfelületekkel kialakított városi park, amely amellett, hogy a helyi diákok életének színtere, a környező lakosok számára is rendezett közteret biztosít. A terület a Római-part alacsonyabb beépítésű lakótereinek irányában alacsonyabb beépítésű, itt találhatók a szállásépületek.
Az épületek alatt egybefüggő, körbejárható parkolórendszert képzeltünk el, amely nem- csak az ide érkezőket szolgálná, hanem egy részén P+R-ként is üzemelne a Belvárosba tö- megközlekedéssel továbbutazók számára.
A tervezett észak-Buda Városközpont HÉV megálló , a Békásmegyeri Piac és Közösségi Tér valamint a Heltai Jenő piac melletti buszpályaudvar könnyebb megközelítésére egy gyalogos- és kerékpár hidat képzeltünk el, amely nemcsak az egyetemvárost szolgálja, de a HÉV-sínek és a főút által kettészakadt városrész nyugati területeit is integrálja, egyúttal élhető megközelítést kínál a Római-parthoz, Csillaghegy és Békásmegyer-ófalu lakói számára.
Kiváló adottság a Római-part közelsége: az egyetemvárostól gyalogosan és kerékpárral is pár perc alatt megközelíthető Dunapart kitűnő helyzetbe hozza a Pünkösdfürdő utcát, amely mintegy zöld folyosóval kibővítve a Római partot, kiszolgálhatja a kerékpárosokat és gyalogosokat a jövőben.
A hazai felsőoktatás dinamikus átalakulását látva kijelenthető, hogy a területet kifejezetten alkalmas egy városközpontként is funkcionáló komplex egyetemi campus kialakítására, akár az óbudai Egyetem, akár más hazai, vagy nemzetközi egyetem befogadásával.
 

06 - Koncepció elemek

észak-buda városközpont OKTATÁSI ÉPÜLETEK:
Az épületegyüttes oktatási épületeiben mindenhol zajlik oktatás. Az elsődleges funkció mellett azonban számtalan más funkciót is be tud fogadni térben és/ vagy időben eltoltan.

észak-buda városközpont KÖZÖSSÉGI TEREK, NAGY ELŐADÓK:
Kiemelten fontos a közösségi diákélet. Az egyetem főépületének a földszinti és első emelete főleg közösségi terekből áll és végig átjárható, kiszolgálva az áramló diákélet közösségi igényeit. Az utolsó térsor elem a több kisebb és egy nagy, több előadóra oszt- ható összesen 3200 főt befogadó nagy előadóterem. A közösségi téregyüttes az egyetemi oktatáson kívül szakmai vásárok vagy konferenciák befogadására is kitűnően alkalmas.

észak-buda városközpont SZÁLLÁS ÉPÜLETEK:
A campusok fontos elemei a szállásépületek, melyekkel kapcsolatban fontos követelmény, hogy megfelelően integráltak legyenek a többi oktatási épülethez. A diákszállások, szakkollégiumok az egyetemi klubélet kiváló helyszínei lehetnek. Alacsonyabb épületeik a zajtól, belátástól védetten a magasabb oktatási épületek mögött helyezkednek el. Az oktatási épületek minden irányból könnyen elérhetők.

észak-buda városközpont KUTATÁS-FEJLESZTÉS:
A kutatás-fejlesztésnek kiemelt szerepe van a nemzetközi egyetemeken. Ennek épületeti illetve a kutatás integrálása az oktatásban szintén kiemelten fontos. Ezen épületekben az oktatási tevékenységen túl kutató cégek is helyet kapnak.

észak-buda városközpont KISZOLGÁLÓ FUNKCIÓK:
Az épületegyüttes földszinti területei kitűnő lehetőséget adnak, teraszos éttermek, kávézók, fitness termek számára, de akár könyvesbolt, bank, fénymásolószalon és kisbolt is helyet kaphat.

észak-buda városközpont ÁTJÁRHATÓ ZÖLD PARK:
Az épületek között intim közpark található, amely védett a zajos főúttól, de a terület gyalogos átjárhatósága miatt könnyen megközelíthető minden irányból.

észak-buda városközpont PARKOLÁS, P+R:
Az épületegyüttes alatt két parkolószint helyezhető el, amely egyrészt az egyetemi közösséget és a rendezvényeket szolgálja, másrészt alkalmas területet kínál egy átfogó P+R kialakítására, amely a HÉV vonalában igyekvő embereknek kínál átszállási alternatívát.

észak-buda városközpont ÉPÜLETMAGASSÁG, TÁJOLÁS:
A főépület jelként magasodik a 11-es főútvonala föl, egyúttal a körülötte lévő magasabb épületekkel együtt védelmet ad a belsőbb intim területeknek, valamint átmenetet képez a magas- és alacsony beépítésű lakóterületek között. A nap minden évszakban körbejárja az értékes belső területekre néző homlokzatokat.

 


07 - FUNKCIONÁLIS ELRENDEZÉS


észak-buda városközpont
 


08 - ZÖLD- ÉS REKREÁCIÓS TERÜLETEK


észak-buda városközpont
 


09 - BELSŐ PARK LÁTVÁNYA


észak-buda városközpont
 


10 - MADÁRTÁVLATI KÉP


észak-buda városközpont
 
 


 
Vissza a hírekhez
 
Buda-Office Kft.

A FELADAT AZ ELSŐ HELYEN ...

1026 Budapest, Gábor Áron u. 25.
Központi irodai telefonszám: +36 1 214 1087 (9-16h)
Központi telefonos hibabejelentés: +36 1 225 8388 (Zsolt-Udvar Irodaház porta, 0-24h)
Értékesítés, általános megkeresések: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Hibabejelentés, ügyféli megkeresések: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Buda-Office Kft. - BUDA OFFICE Budapest, irodák és lakóházak karbantartása, üzemeltetése
A mi weboldalunk is használ cookie-kat a kellemesebb felhasználói élmény biztosítása érdekében. Az “Értem” gomb megnyomásával hozzájárulását adja a cookie-k alkalmazásához.
» További információk, adatkezelési tájékoztatónk megtekintése